Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Čisté náklady na poskytování základních služeb

Data o čistých nákladech na poskytování základních poštovních služeb.

Čisté náklady jsou stanoveny jako rozdíl přírůstkových nákladů a přírůstkových výnosů držitele poštovní licence se zahrnutím přiměřeného zisku a odečtením nehmotných a tržních výhod. Přírůstkové náklady a výnosy se vypočítají tak, že se stanoví základní scénář (tj. skutečně poskytované základní služby, k nimž se přiřadí efektivně a účelně vynaložené náklady a výnosy) a alternativní, komerční scénář (hypotetické chování držitele licence v případě, že by neměl uloženu povinnost poskytovat základní služby, k němuž se přiřadí náklady a výnosy). Přiměřený zisk je stanoven vyhláškou č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, jako přirážka ve výši 8,7 % k ekonomicky oprávněným nákladům přiřazeným základním poštovním službám.

Data a zdroje

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomické regulace
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
Roční
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-12-21
Datum aktualizace metadat
2023-11-22