Podmínky užití dat a osobní údaje

Data zveřejněná v tomto katalogu dat Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) smí uživatel využít dle podmínek užití uvedených u každého datového zdroje:

  • Autorské dílo
  • Originální databáze
  • Zvláštní právo pořizovatele databáze
  • Osobní údaje

Více o stanovení podmínek užití otevřených dat naleznete zde.

Informace o zpracování osobních údajů v podmínkách Českého telekomunikačního úřadu naleznete zde

Pokud poskytovaná distribuce datové sady obsahuje osobní údaje ve smyslu ​nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně ​fyzických osob v souvislosti se zpracováním ​osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), příjemce této distribuce datové sady se stává správcem osobních údajů. Vzhledem k tomu musí plnit zákonné povinnosti, které mu z účinné právní úpravy ochrany osobních údajů vyplývají.

    *ČTÚ neodpovídá za případné škody vzniklé dalším užitím a zpracováním otevřených dat ČTÚ, jakož i za škody způsobené případnými chybami, které by otevřená data ČTÚ mohla obsahovat. ČTÚ si vyhrazuje právo z technických nebo procesních důvodů dočasně omezit přístup k zveřejňovaným otevřeným datům ČTÚ, a to i bez předchozího upozornění.*