Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností. Webové stránky jsou navrženy s ohledem na zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jejích úprav (81/2006 Sb.).

Struktura webových stránek je vytvořena pomocí XHTML 1.0, vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikost písma je definována relativními jednotkami, což umožňuje její změnu v internetovém prohlížeči. Webové stránky lze vytisknout bez omezení standardními prostředky internetového prohlížeče. Ovládání webových stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení.

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčností těchto webových stránek kontaktujte, prosím, správce těchto webových stránek: opendata@ctu.cz.