O katalogu otevřených dat

Katalog otevřených dat Českého telekomunikačního úřadu (dále jen "ČTÚ") je nepřetržitá on-line služba pro občany, díky níž získáte přístup k rozmanitým datům, aplikacím a vizualizacím ČTÚ.

Cílem tohoto katalogu dat je poskytovat data, kterými disponuje ČTÚ, v přehledné a srozumitelné podobě a co nejvíce zjednodušit práci s nimi. Vyšší otevřeností a transparentností zároveň podporujeme občanskou iniciativu, kterou vnímáme jako přínosný zdroj zpětné vazby k efektivní činnosti ČTÚ.

Katalog otevřených dat ČTÚ technicky zajišťuje internetová agentura VOATT a využívá open-source platformy DKAN upravený pro standard DCAT-AP 2.0.1.

Data zpřístupňujeme zdarma ve strojově čitelném formátu.

Děkujeme za Váš zájem.