Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Důvody uzavírání pošt - povinných

Poslední datová sada byla publikována za rok 2020. Údaje o dočasně uzavřených provozovnách lze najít na webu České pošty.

Data o důvodech uzavírání povinných pošt.

U provozoven, které jsou považovány za pošty podle § 1 písm. a) vyhlášky 464/2012 sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, je stanovena povinnost tuto poštu provozovat. Z pohledu Českého telekomunikačního úřadu není podstatné, jakým způsobem držitel poštovní licence splní svou povinnost, zda provozem vlastní pošty nebo prostřednictvím pošty Partner, či jiným způsobem, jímž budou naplněny požadavky § 14 vyhlášky č. 464/2012 Sb.

Pošty může držitel poštovní licence dočasně uzavřít pouze v případech, kdy mu v jejich provozu brání překážky, jež sám nevyvolal a jejichž vzniku nemohl zabránit. V takových případech musí držitel poštovní licence postupovat tak, aby plnění jeho povinností bylo omezeno co nejméně.

Jelikož i v nepovinně fungujících provozovnách nabízí držitel poštovní licence základní služby, sleduje Český telekomunikační úřad průběžně i situaci týkající se dočasného uzavírání a rušení těchto přístupových bodů poštovní sítě, viz ZDE.

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-12-16
Datum aktualizace metadat
2023-11-08