Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Ostatní platby za provedenou práci

Data o prostředcích na ostatní platby za provedenou práci (bez prostředků na platy představitelů státní moci a bez projektů EU).

Z rozpočtu ostatních plateb za provedenou práci jsou hrazeny pouze činnosti, které nemohly být zajištěny z vlastních zdrojů. Jde především o práce související s posuzováním případů opravných prostředků proti rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu dle § 123 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (ZEK), tj. činnost rozkladové komise předsedy Rady ČTÚ a rozkladové komise Rady ČTÚ, dále práce zkušebních komisařů pro zkoušky radiooperátorů a radioamatérů a s tím spojenou administrativu, práce související se zajišťováním archivace písemností, poradenská činnost.

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomický
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
Roční
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-12-13
Datum aktualizace metadat
2023-11-08