Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Ověřování odborné způsobilosti

Data o ověřování odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení.

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (ZEK), § 26 odst. 1, stanoví, ve kterých případech se vyžaduje odborná způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení. Podle § 26 odst. 2 ZEK mohou obsluhu předmětných rádiových zařízení vykonávat jen osoby, které mají platný průkaz odborné způsobilosti k jejich obsluze. Zkušební komise Českého telekomunikačního úřadu prověřují odbornou způsobilost uchazečů o všeobecný a omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby, průkazy námořní pohyblivé služby a průkazy HAREC a NOVICE operátorů stanic radioamatérské služby.

Nejen o druhu průkazu odborné způsobilosti viz § 2 vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor správy kmitočtového spektra
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
Roční
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-12-15
Datum aktualizace metadat
2023-11-08