Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Oznámená zařízení

V datové sadě jsou uvedena všechna rádiová zařízení, na něž se vztahovala do 13. června 2017 oznamovací povinnost a jejichž uvedení na trh v České republice bylo oznámeno Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 4, odst. 6 nařízení vlády č. 426/2000 Sb. (odpovídá článku 6.4 směrnice 1999/5/ES). Za oznámená se považovala rovněž zařízení, u nichž byla posouzena shoda s účastí autorizované osoby – ČTÚ před 1. 5. 2004 (tato zařízení jsou rovněž uvedena v této datové sadě) a zařízení, která byla schválena Českým telekomunikačním úřadem před 1. 4. 2003 (schválená zařízení jsou uvedena v datové sadě Schválená zařízení).

Klíčová slova 

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor správy kmitočtového spektra
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-12-21
Datum aktualizace metadat
2023-11-08