Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Platy členů Rady ČTÚ

Data o prostředcích na platy členů Rady ČTÚ.

Členové Rady ČTÚ jsou odměňováni podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 107 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je v čele ČTÚ pětičlenná Rada ČTÚ. Jeden z členů Rady ČTÚ je předsedou Rady ČTÚ. Členové Rady ČTÚ nejsou zaměstnanci ČTÚ, nespadají do počtu systemizovaných míst ČTÚ a jsou placeni z ostatních plateb za provedenou práci.

V souvislosti s uplynutím funkčního období náleží členovi Rady ČTÚ dle § 109 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. po dobu 6 měsíců po skončení výkonu funkce v Radě každý měsíc plat ve výši jeho průměrného měsíčního platu za dobu výkonu funkce. Zároveň náleží členovi Rady ČTÚ podle § 7 zákona č. 236/1995 Sb. odchodné maximálně ve výši pěti měsíčních platů. Předsedovi Rady ČTÚ, členovi Rady ČTÚ nenáleží podle zákona č. 236/1995 Sb. žádné náhrady výdajů podle § 5 odst. 1 a žádná naturální plnění podle § 6 odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb. Stejně tak jim nenáleží odměny či mimořádné odměny.

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor personální
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
Roční
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-11-27
Datum aktualizace metadat
2023-11-08