Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Podnikatelé v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění do 31. 12. 2021

Zdrojová data webové aplikace ČTÚ: Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění do 31. 12. 2021.

Evidence fyzických a právnických osob, které splnily oznamovací povinnost o výkonu komunikační činnosti, která je předmětem podnikání v elektronických komunikacích.

Český telekomunikační úřad vydává podle § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (ZEK) osvědčení potvrzující, že osoba zamýšlející podnikat v elektronických komunikacích splnila povinnost podle § 13 ZEK a oznámila písemně tuto skutečnost.

K 31.12.2021 došlo k ukončení aktualizace datové sady. Novou datovou sadu naleznete zde Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích od 1. 1. 2022

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-11-26
Datum aktualizace metadat
2024-04-13