Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA - kraje v roce 2021 (dle % pokrytí)

Český telekomunikační úřad provedl v roce 2022 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2021. Data zobrazují počty základních sídelních jednotek (ZSJ) v jednotlivých krajích ČR pokrytých dle předem stanovených procentních intervalů (méně než 20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% a více než 80%). Další informace viz webové stránky ČTÚ

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2022-09-16
Datum aktualizace metadat
2023-11-09