Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA - kraje v roce 2022 (dle % pokrytí)

Český telekomunikační úřad provedl v roce 2023 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o efektivní rychlosti (download) 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2022. Data jsou agregována na území kraje ČR. Další informace viz webové stránky ČTÚ.

Klíčová slova 

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2023-09-20
Datum aktualizace metadat
2023-11-23