Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Poštovní síť držitele poštovní licence

Data o obslužných místech držitele poštovní licence pro poskytování poštovních služeb.

Základní služby poskytuje držitel poštovní licence prostřednictvím svých provozoven (z nichž některé jsou provozovány povinně, jiné pak dobrovolně). Dalšími přístupovými body poštovní sítě jsou provozovny smluvních partnerů, pošty Partner a výdejní místa. Poštovní podání rozměrově vhodných obyčejných zásilek je možné uskutečnit i nadále tradičním způsobem prostřednictvím poštovní schránky.

Poštovny - jedná se o smluvní partnery držitele poštovní licence, kteří nenabízejí celý sortiment základních služeb a jsou zřizovány z propagačních důvodů, například v turisty vyhledávaných lokalitách.

Jiným způsobem zajištění obsluhy jsou tzv. mobilní obslužná místa. Jedná se o možnost uzavřít poštovní smlouvu mimo provozovnu držitele poštovní licence nebo jejího smluvního partnera, kdy poštovní doručovatel v průběhu doručovací pochůzky setrvá po stanovenou dobu na určitém místě. Po tuto dobu může zájemce požádat o uzavření poštovní smlouvy v podobě, v jaké ji nabízejí standardní provozovny.

Česká pošta, s.p. v roce 2016 přestala nabízet možnost podání poštovních zásilek prostřednictvím mobilních obslužných míst. Namísto toho nabízí možnost podání u poštovního doručovatele v průběhu doručovací pochůzky. Od roku 2021 Česká pošta opět dvě mobilní obslužná místa zřídila.

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
Roční
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Hospodářství a finance
Vláda a veřejný sektor
Datum vydání metadat
2015-12-11
Datum aktualizace metadat
2023-11-08