Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Radiokomunikační účet

Poslední datová sada byla publikována za rok 2018. Data o čerpání jsou publikována v datové sadě Faktury.

Data o hospodaření s mimorozpočtovými prostředky Českého telekomunikačního úřadu na Radiokomunikačním účtu. Povinnost zřídit Radiokomunikační účet, který ČTÚ spravuje, vyplynula ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (ZEK). Tvoří se podle nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání, ve výši 6 % vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Peněžní prostředky se na účet převádí čtvrtletně (vždy po uplynutí čtvrtletí).

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomický
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-12-13
Datum aktualizace metadat
2023-12-16