Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Rozhodnutí o ceně (CEN)

Poslední datová sada byla publikována za rok 2016. Informace povinně zveřejňované na úřední desce ČTÚ jsou k dispozici v datové sadě Úřední deska.

Opatření ČTÚ - rozhodnutí o ceně.

Český telekomunikační úřad uplatňuje regulaci cen v případě, že analýza relevantního trhu prokáže, že trh není efektivně konkurenční. Regulací ceny se rozumí stanovení nebo přímé usměrňování výše cen bez daně z přidané hodnoty vůči podniku s významnou tržní silou v oblasti elektronických komunikací. Další informace lze nalézt na stránkách ČTÚ s části Rozhodnutí o ceně.

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomické regulace
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-12-11
Datum aktualizace metadat
2023-11-08