Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Rozpočet

Poslední datová sada byla publikována za rok 2017. Data o rozpočtu jsou zjistitelná přes MFCR a aplikaci MONITOR.

Data o rozpočtu ČTÚ (kapitola 328 státního rozpočtu) a související účetní data (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu). Zdrojová data, ze kterých byla tato data vytvořena, jsou publikována Ministerstvem financí České republiky na informačním portálu Monitor. Využití zdrojových dat se řídí podmínkami užívání dat a údajů zveřejněných na informačním serveru Monitor.

Klíčová slova 

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomický
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-11-27
Datum aktualizace metadat
2023-11-08