Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Schválená zařízení

Zdrojová data webové aplikace ČTÚ: Seznam schválených zařízení.

Upozornění: V databázi jsou uvedena pouze zařízení schválená (před 1. 4. 2003 - s dosud platným rozhodnutím) a zařízení, u nichž ČTÚ provedl před 1. 5. 2004 posouzení podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 426/2000 Sb. Toto posouzení bylo povinné u některých druhů zařízení (např. radioreléové spoje, TV vysílače, ...), u ostatních zařízení bylo dobrovolné na žádost výrobce/dovozce. Posouzení provedená podle přílohy č. 5 lze najít pod kódem 9999.

U koncových zařízení s rádiovým přenosem (např. bezšňůrové telefony) doporučujeme hledat v obou kategoriích - Telekomunikační koncová zařízení a Rádiová zařízení.

Od 1. 5. 2004 není tento seznam doplňován a slouží pouze pro informaci.

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor správy kmitočtového spektra
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-12-21
Datum aktualizace metadat
2023-11-08