Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Veřejné telefonní automaty v rámci univerzální služby

Poslední datová sada byla publikována za rok 2021. Uvedená datová sada plynula z uložené povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat veřejné telefonní automaty, která již není uložena.

Evidence veřejných telefonních automatů (VTA). https://www.ctu.cz/dilci-sluzba-podle-ss-38-odst-2-pism-e

Publikovaný seznam VTA a obdobných technických prostředků je evidencí pouze těch VTA, které jsou zařazeny do tzv. univerzální služby, a jejich poskytování je tedy uloženo zvláštním rozhodnutím, o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby VTA nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě. Předmětná evidence VTA je přílohou tohoto rozhodnutí a jsou v ní uvedeny pouze ty VTA, které splňují stanovená kritéria.

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-11-28
Datum aktualizace metadat
2023-11-08