Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikacích 2012-2017

Zpráva poskytuje údaje o stavu a vývoji významných ukazatelů týkajících se jak poskytování vybraných služeb elektronických komunikací, tak sektoru elektronických komunikací jako celku. Vybraná agregovaná data jsou zpracována do grafů a tabulek, včetně stručného popisného komentáře. Podkladová data těchto grafů a tabulek tvoří tuto datovou sadu. Účelem Zprávy je poskytnout přehledové informace o situaci na trhu elektronických komunikacích v rozsahu nad rámec informací, které ČTÚ uvádí v hodnocení trhu v rámci svých pravidelných Výročních zpráv.

Ve Zprávě jsou využita data, která ČTÚ získává v rámci svého pravidelného sběru dat od podnikatelů v elektronických komunikacích, a to prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (ESD). Další informace lze nalézt na webu ČTÚ.

Data a zdroje

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomické regulace
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
nikdy
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2018-11-01
Datum aktualizace metadat
2023-11-09