Sdílet na sociálních sítích

Další možnosti přístupu

Metadata k této datové sadě jsou přístupná i ve formátech

JSON

přes API tohoto katalogu dat

Ztráta z povinného poskytování dílčí služby (zvláštní ceny) v rámci univerzální služby

Data o ztrátě z povinného poskytování dílčí služby "Zvláštní ceny" v rámci univerzální služby.

Český telekomunikační úřad ukládá povinnost podnikatelům umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (ZEK) výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu v souladu s § 38 odst. 3 ZEK (zvláštní ceny).

Ztráta z povinného poskytování dílčí služby "Zvláštní ceny" je od roku 2006 hrazena z účtu univerzální služby nebo ze státního rozpočtu podle ZEK.

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích viz webové stránky ČTÚ.

Dodatečné informace

Název poskytovatele
Český telekomunikační úřad
Odpovědný útvar
Odbor ekonomické regulace
Kontaktní bod - jméno
Jan Pavlík
Kontaktní bod - e-mail
opendata@ctu.cz
Periodicita aktualizace
Roční
Klasifikace Eurovoc
Kategorie dat
Téma
Věda a technika
Datum vydání metadat
2015-12-17
Datum aktualizace metadat
2023-11-22