Datové sady

Nalezeno: 3

Stížnosti na činnost ČTÚ

Data o stížnostech na činnost ČTÚ (stížnost, oznámení, podnět) dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a peticích dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Úřední deska

Elektronická úřední deska ČTÚ. Zveřejněny jsou metadata informací zveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce a metadata úřední desky.