Hlavní záložky

Maloobchodní ceny za používání pevné linky bytové - O2

Pozn. Ceny hlasových služeb v pevných sítích doznaly v roce 2016 změny. Společnost O2, která je nejvýznamnějším poskytovatelem hlasových služeb v pevných sítích, změnila strukturu tarifů a původně nabízené tarify nahradila tarify novými s neomezeným počtem volných minut na volání do pevných i mobilních sítí v ČR.

Dodatečné informace

Formát: csv
Velikost: 319 bajtů
Datum vydání: 05.01.2016 - 16:54
Datum aktualizace: 23.08.2023 - 14:33
Autorské dílo: Neobsahuje autorská díla
Originální databáze: Není autorskoprávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze: Není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze
Osobní údaje: Neobsahuje osobní údaje
Media type souboru ke stažení: text/csv