Hlavní záložky

Pokrytí oblastí ČR infrastrukturou NGA - přípojky kraje v roce 2020

Český telekomunikační úřad provedl v roce 2021 prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat rozsáhlý sběr dat o existenci infrastruktury sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci přípojek umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v členění na jednotlivá adresní místa. Sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2020. Data jsou agregována na území kraje ČR. Další informace viz webové stránky ČTÚ

Dodatečné informace

Formát: csv
Velikost: 1.01 KB
Datum vydání: 09.09.2021 - 10:55
Datum aktualizace: 28.08.2023 - 09:51
Autorské dílo: Neobsahuje autorská díla
Originální databáze: Není autorskoprávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze: Není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze
Osobní údaje: Neobsahuje osobní údaje
Media type souboru ke stažení: text/csv