Hlavní záložky

Přidělené kmitočty podle individuálních oprávnění a přídělů

Dodatečné informace

Formát: csv
Velikost: 215.54 KB
Datum vydání: 17.02.2016 - 09:49
Datum aktualizace: 19.04.2024 - 05:00
Autorské dílo: Neobsahuje autorská díla
Originální databáze: Není autorskoprávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze: Není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze
Osobní údaje: Neobsahuje osobní údaje
Media type souboru ke stažení: text/csv