Hlavní záložky

Ukazatele o trhu mobilních sítí

Revize:

8. 12. 2023 Úprava některých dat roku 2022

4. 1. 2023 Úprava některých dat roku 2021

30. 9. 2020 Změna metodiky: Ukazatel "aktivní SIM karty (post paid + pre paid)" a "post-paid SIM karty" od roku 2019 (včetně) nezahrnuje počty SIM karet na kterých je poskytována služba širokopásmového přístupu k internetu v pevném místě prostřednictvím mobilní sítě (tzv. služba fixního LTE). Počty SIM karet za tuto službu poskytovanou v pevném místě jsou v časové řadě uvedeny v rámci samostatné datové sady Počet širokopásmových přístupů k síti Internet (https://data.ctu.cz/dataset/pocet-sirokopasmovych-pristupu-k-siti-internet). Ukazatele "maloobchodní tržby za mobilní služby" a "velkoobchodní tržby za mobilní služby" do roku 2018 včetně zahrnovaly tržby za služby poskytované v mobilní síti. Nově pro údaje od roku 2019 (včetně) byly dotčené ukazatele přejmenovány a tržby jsou sledovány v členění dle charakteru poskytované služby, tj. jestli je poskytována jako mobilní nebo jako služba v pevném místě. Od roku 2019 (včetně) tak tyto ukazatele zahrnují pouze tržby za mobilní služby.

30.8.2017 Provedena aktualizace některých dat v letech 2013 a 2015.

20.9.2016 Provedena aktualizace některých dat v letech 2009 - 2014, zpřesněn ukazatel "aktivní SIM karty" na "aktivní SIM karty (post paid + pre paid)" a přesunut ukazatel "M2M SIM karty" z 2. na 4. řádek. 17.10.2016 Odstraněn 5. řádek "počet přenesených čísel z jiných mobilních sítí", lze využít datovou sadu "Přenositelnost telefonních čísel."

Dodatečné informace

Formát: csv
Velikost: 2.35 KB
Datum vydání: 02.02.2016 - 15:13
Datum aktualizace: 08.12.2023 - 13:20
Autorské dílo: Neobsahuje autorská díla
Originální databáze: Není autorskoprávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze: Není chráněna zvláštním právem pořizovatele databáze
Osobní údaje: Neobsahuje osobní údaje
Media type souboru ke stažení: text/csv